Skip to content

Centralni i neizostavni dio opreme u svakom fitness centru je benč klupa. Benč klupa se javlja u tri osnovne varijante:

  1. Standardna ili Ravna Klupa: Standardna klupa pruža stabilnu i ravnu površinu za izvođenje različitih vježbi. Ova klupa je idealna za osnovne pokrete s tegovima i pruža korisnicima osnovnu potporu tokom vježbi.
  2. Kosa Klupa: Kosa klupa, s podesivim nagibom, omogućava korisnicima varijaciju uglova pri vježbanju. Ova funkcija dopušta ciljano aktiviranje različitih mišićnih grupa, pružajući veću fleksibilnost u treningu.
  3. Kontra Kosa Klupa: Kontra kosa klupa je obrnuta u odnosu na kosu klupu, pružajući dodatnu dimenziju u treningu. Ova konfiguracija klupa često se koristi za specifične vježbe koje zahtevaju nagib u suprotnom smeru.

Korišćenje odgovarajuće vrste benč klupe značajno doprinosi efikasnosti i sigurnosti treninga, omogućavajući korisnicima da prilagode vježbe prema svojim ciljevima i sposobnostima.

Benč klupa