Oficijalni partner

inter sport i terzo teretana
Terzo teretana
Karate za djecu - Terzo

Dragi roditelji, neka i Vaše djete postane dio naše ekipe.

Ako se djeci ponudi kroz igru, zanimljive priče, dinamične pokrete i akciju, karate postaje jos više privlačan i zanimljiv. Iako rad sa djecom uzrasta (5-14 godina) zahtjeva ozbiljan i dobro razrađen pristup, treba sačuvati disciplinu a izbjeći pretjeranu ozbiljnost. Djeca vrlo brzo izgube pažnju čim nema igre. Mališani će upravo kroz igru osjetiti da karate pruža mnoga saznanja i priliku da se na jedan poseban način upozna svjet i vlastiti karakter.

Karate, kao i druge borilačke vještine, pruža mnogo više od onoga što se vidi na sportskim borilištima, filmu i televiziji. Fizička strana-nadmetanje je samo jedan dio, onaj mnogo važniji za ovaj uzrast je pravilan razvoj, držanje tjela, motorika, gipkost, pokretljivost, brzina… Ne treba zanemariti ni mentalnu stranu njihove ličnosti: samopouzdanje, stabilnost, duhovnost, moralnost, radne navike, osjećaj i još mnoštvo drugih vrlina.

Program se jednim djelom zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne razvoj i samodisciplinu. Djete postiže umni, tjelesni i duševni razvoj svojim sopstvenim snagama i brzinom koja njemu najviše odgovara, a instruktor je tu kao koordinator i podstrekač.Sala 1

Termini i cjene


Utorak od 18.00 do 19.0h0
Četvrtak od 18.00 do 19.00h
Subota od 18.00 do 19.00h