Skip to content
Mix aerobik u terzo teretani

Mix aerobik

Mix Aerobik je vrsta treninga koja kombinuje ritmičke aerobne vježbe s istezanjem i vježbama snage.